25 mars 2014

25.

den som har läst flest böcker när den dör vinner.

1 kommentar: